Planinska vrba

Vrsta drveta : Planinska vrba
Engleski naziv : Dwarf willow
Drugi naziv :
Botanički naziv : Salix retusa
Tip : Tvrdo drvo
Veličina drva / Visina : m
Deblo / Promjer : m
Lokacija : Evropa
Više informacija : Wikipedia
Specifična težina : 0.36
Specifična težina (12% MC) :
Janka Tvrdoća : lbf
Nosivost : MPa
Modul elastičnosti : GPa
Mehanička otpornost : MPa
Stiskanje : Radial : %
Tangential : %
Volumetric : %
T/R Ratio :
m³/BDU :
m³/BDMT :
Ton/BDU :
Tonne/BDU :
Tonne/BDMT :