Krhka vrba

Vrsta drveta Krhka vrba
Engleski naziv Crack willow
Drugi naziv Brittle willow
Botanički naziv Salix fragilis
Tip Tvrdo drvo
Veličina drva / Visina 10 - 18 m
Deblo / Promjer 0,6 - 1,0 m
Lokacija Evropa, Azija
Više informacija Wikipedia

Specifična težina 0.34
Specifična težina (12% MC) 0,43
Janka Tvrdoća 2830 lbf
Nosivost 64,9 MPa
Modul elastičnosti 7,95 GPa
Mehanička otpornost 24,4 MPa
Stiskanje Radial %
Tangential %
Volumetric %
T/R Ratio
m³/BDU
m³/BDMT
Ton/BDU
Tonne/BDU
Tonne/BDMT