Bijela vrba

Vrsta drveta Bijela vrba
Engleski naziv White willow
Drugi naziv
Botanički naziv Salix alba
Tip Tvrdo drvo
Veličina drva / Visina 20 - 30 m
Deblo / Promjer 1 - 1,2 m
Lokacija Evropa, Azija
Više informacija Wikipedia

Specifična težina 0.34
Specifična težina (12% MC) 0,40
Janka Tvrdoća 2530 lbf
Nosivost 56,2 MPa
Modul elastičnosti 7,76 GPa
Mehanička otpornost 26,9 MPa
Stiskanje Radial 4,2%
Tangential 7,2%
Volumetric 11,5%
T/R Ratio 1,7
m³/BDU
m³/BDMT
Ton/BDU
Tonne/BDU
Tonne/BDMT