Vrba

Vrsta drveta Vrba
Engleski naziv Black willow
Drugi naziv
Botanički naziv Salix nigra
Tip Tvrdo drvo
Veličina drva / Visina 20 - 30 m
Deblo / Promjer 0,6 - 1,0 m
Lokacija
Više informacija Wikipedia

Specifična težina 0.36
Specifična težina (12% MC) 0,42
Janka Tvrdoća 1920 lbf
Nosivost 53,8 MPa
Modul elastičnosti 6,97 GPa
Mehanička otpornost 28,3 MPa
Stiskanje Radial 3,3%
Tangential 8,7%
Volumetric 13,9%
T/R Ratio 2,6
m³/BDU 3,20
m³/BDMT 2,94
Ton/BDU 3,17
Tonne/BDU 2,87
Tonne/BDMT 2,64