Krhka vrba

Vrsta drveta : Krhka vrba
Engleski naziv : Crack willow
Drugi naziv : Brittle willow
Botanički naziv : Salix fragilis
Tip : Tvrdo drvo
Veličina drva / Visina : 10 - 18 m
Deblo / Promjer : 0,6 - 1,0 m
Lokacija : Evropa, Azija
Više informacija : Wikipedia
Specifična težina : 0.34
Specifična težina (12% MC) : 0,43
Janka Tvrdoća : 2830 lbf
Nosivost : 64,9 MPa
Modul elastičnosti : 7,95 GPa
Mehanička otpornost : 24,4 MPa
Stiskanje : Radial : %
Tangential : %
Volumetric : %
T/R Ratio :
m³/BDU :
m³/BDMT :
Ton/BDU :
Tonne/BDU :
Tonne/BDMT :