Bijela vrba

Vrsta drveta : Bijela vrba
Engleski naziv : White willow
Drugi naziv :
Botanički naziv : Salix alba
Tip : Tvrdo drvo
Veličina drva / Visina : 20 - 30 m
Deblo / Promjer : 1 - 1,2 m
Lokacija : Evropa, Azija
Više informacija : Wikipedia
Specifična težina : 0.34
Specifična težina (12% MC) : 0,40
Janka Tvrdoća : 2530 lbf
Nosivost : 56,2 MPa
Modul elastičnosti : 7,76 GPa
Mehanička otpornost : 26,9 MPa
Stiskanje : Radial : 4,2%
Tangential : 7,2%
Volumetric : 11,5%
T/R Ratio : 1,7
m³/BDU :
m³/BDMT :
Ton/BDU :
Tonne/BDU :
Tonne/BDMT :