Bor

Vrsta drveta Bor
Engleski naziv Pond pine
Drugi naziv Marsh pine, Pocosin pine
Botanički naziv Pinus serotina
Tip Meko drvo
Veličina drva / Visina 15 - 20 m
Deblo / Promjer 0,6 - 1 m
Lokacija Sjedinjene Američke Države
Više informacija Wikipedia

Specifična težina 0.51
Specifična težina (12% MC) 0,61
Janka Tvrdoća 3290 lbf
Nosivost 80,0 MPa
Modul elastičnosti 12,07 GPa
Mehanička otpornost 52,0 MPa
Stiskanje Radial 5,1%
Tangential 7,1%
Volumetric 11,2%
T/R Ratio 1,4
m³/BDU
m³/BDMT
Ton/BDU
Tonne/BDU
Tonne/BDMT
Možda će Vas zanimati Limba Bor Bor Bor Bor Bor Planinski bor Crni bor Bor Bor Žuti bor Kalifornijski bor Bor Bor Bor Bor Bijeli bor Bor Bor Bor
Oglašavanje