Prodaja Brikete  Smrča  10 tona  0,4 %    Cijena po dogovoru