Prodaja Brikete  Smrča  10 tona  0,4 %    Cijena po dogovoru
Prodaja Palete  Smrča  24 tona  1050 kg  Redovito - mjesečno 280,00 EUR /tona