Kupovina / Potražnja Javor  Drvena masa  1000 m³  Jednokratno  Drugčiji stepen kvalitete Cijena po dogovoru