Prodaja Cijepač  Drekos made,Procesor DR-20  Novo  2019  7,5 kW 165000,00 CZK / kom