Prodaja Cijepač   Palax Power 100 S  Korišteni  15 kW  16 tona 550000,00 CZK /kom
Prodaja Cijepač  Drekos made s.r.o .  Korišteni  11 kW  50 tona Cijena po dogovoru