Afara / Korina / Limba

Vrsta drveta Afara / Korina / Limba
Engleski naziv Superb Terminalia / Limba
Drugi naziv Korina, Afara
Botanički naziv Terminalia superba
Tip Tvrdo drvo
Veličina drva / Visina 20 - 30 m
Deblo / Promjer 1,5 - 2,2 m
Lokacija Afrika
Više informacija Wikipedia

Specifična težina 0.38
Specifična težina (12% MC) 0,56
Janka Tvrdoća 2990 lbf
Nosivost 86,2 MPa
Modul elastičnosti 10,49 GPa
Mehanička otpornost 45,4 MPa
Stiskanje Radial 4,3%
Tangential 6,3%
Volumetric 10,8%
T/R Ratio 1,5
m³/BDU 2,22
m³/BDMT 2,04
Ton/BDU 1,87
Tonne/BDU 1,69
Tonne/BDMT 1,56
Možda će Vas zanimati Afara / Korina / Limba
Oglašavanje
 •   - Ariš (Kupovina / Potražnja)

    , 100 m³, Redovito - mjesečno ,
  Cijena po dogovoru
 • Trupci za pilanje - Lipa (Kupovina / Potražnja)

  Trupci za pilanje , 100 m³, Redovito - mjesečno ,
  Cijena po dogovoru
 • Trupci za pilanje - Jela (Prodaja)

  Trupci za pilanje , 200 m³, Redovito - mjesečno ,
  Cijena po dogovoru
 •   - Ariš (Kupovina / Potražnja)

    , 30 m³, Jednokratno ,
  Cijena po dogovoru