Mutenye / Benge / Mbenge

Vrsta drveta : Mutenye / Benge / Mbenge
Engleski naziv : Benge /  Bubinga
Drugi naziv : Mutenye, Mbenge, Benzi, Essingang, Kevazingo, M'Penze, Mbenge, Mutenye, Olive walnut, Ovang, Waka
Botanički naziv : Guibourtia arnoldiana
Tip : Tvrdo drvo
Veličina drva / Visina : 40 - 45 m
Deblo / Promjer : 1 - 2 m
Lokacija : Angola, Kongo, Demokratska Republika, Centralna Afrička Republika, Kongo, Kamerun, Gabon, Nigerija
Više informacija : Wikipedia
Specifična težina : 0.65
Specifična težina (12% MC) : 0,89
Janka Tvrdoća : 10720 lbf
Nosivost : 168,3 MPa
Modul elastičnosti : 18,41 GPa
Mehanička otpornost : 75,8 MPa
Stiskanje : Radial : 6,0%
Tangential : 8,2%
Volumetric : 13,9%
T/R Ratio : 1,4
m³/BDU : 1,70
m³/BDMT : 1,56
Ton/BDU : 1,97
Tonne/BDU : 1,79
Tonne/BDMT : 1,64
Možda će Vas zanimati
Oglašavanje