Mersawa

Vrsta drveta : Mersawa
Engleski naziv : Mersawa
Drugi naziv : Palosapis, Balau, Dagang, Malagangau, Malapaho, Manapo, Krabak, Palosapis, Kaunghmu, Kunghmu, Sanai, Pengiran, Garawa
Botanički naziv : Anisoptera curtisii
Tip : Tvrdo drvo
Veličina drva / Visina : m
Deblo / Promjer : m
Lokacija : Brunej Darussalam, Kina, Indonezija, Kambodža, Laos, Malezija, Filipini, Pakistan, Tajland, Vijetnam
Više informacija : Wikipedia
Specifična težina : 0.610
Specifična težina (12% MC) :
Janka Tvrdoća : lbf
Nosivost : MPa
Modul elastičnosti : GPa
Mehanička otpornost : MPa
Stiskanje : Radial : %
Tangential : %
Volumetric : %
T/R Ratio :
m³/BDU :
m³/BDMT :
Ton/BDU :
Tonne/BDU :
Tonne/BDMT :
Možda će Vas zanimati
Oglašavanje