Topola

Vrsta drveta Topola
Engleski naziv Quaking aspen
Drugi naziv Trembling aspen, American aspen, Quakies, Mountain aspen, Golden aspen, Trembling poplar, White poplar, Popple
Botanički naziv Populus tremuloides
Tip Tvrdo drvo
Veličina drva / Visina 20 - 30 m
Deblo / Promjer 2 - 3 m
Lokacija Kanada, Meksiko, Sjedinjene Američke Države
Više informacija Wikipedia

Specifična težina 0.35
Specifična težina (12% MC) 0,42
Janka Tvrdoća 1560 lbf
Nosivost 57,9 MPa
Modul elastičnosti 8,14 GPa
Mehanička otpornost 29,3 MPa
Stiskanje Radial 3,5%
Tangential 6,7%
Volumetric 11,5%
T/R Ratio 1,9
m³/BDU 2,79
m³/BDMT 2,56
Ton/BDU 2,91
Tonne/BDU 2,64
Tonne/BDMT 2,42