Topola trepetljika

Vrsta drveta Topola trepetljika
Engleski naziv European aspen
Drugi naziv Eurasian aspen, Quaking aspen
Botanički naziv Populus tremula
Tip Tvrdo drvo
Veličina drva / Visina 15 - 20 m
Deblo / Promjer 0.6 - 1 m
Lokacija Evropa, Azija
Više informacija Wikipedia

Specifična težina 0.387
Specifična težina (12% MC) 0.45
Janka Tvrdoća 1560 lbf
Nosivost 57.9 MPa
Modul elastičnosti 8.14 GPa
Mehanička otpornost 29.3 MPa
Stiskanje Radial 3.5%
Tangential 6.7%
Volumetric 11.5%
T/R Ratio 1.9
m³/BDU 2.79
m³/BDMT 2.56
Ton/BDU 2.91
Tonne/BDU 2.64
Tonne/BDMT 2.42