Topola trepetljika

Vrsta drveta : Topola trepetljika
Engleski naziv : European aspen
Drugi naziv : Eurasian aspen, Quaking aspen
Botanički naziv : Populus tremula
Tip : Tvrdo drvo
Veličina drva / Visina : 15 - 20 m
Deblo / Promjer : 0.6 - 1 m
Lokacija : Evropa, Azija
Više informacija : Wikipedia
Specifična težina : 0.387
Specifična težina (12% MC) : 0.45
Janka Tvrdoća : 1560 lbf
Nosivost : 57.9 MPa
Modul elastičnosti : 8.14 GPa
Mehanička otpornost : 29.3 MPa
Stiskanje : Radial : 3.5%
Tangential : 6.7%
Volumetric : 11.5%
T/R Ratio : 1.9
m³/BDU : 2.79
m³/BDMT : 2.56
Ton/BDU : 2.91
Tonne/BDU : 2.64
Tonne/BDMT : 2.42