Crna topola

Vrsta drveta Crna topola
Engleski naziv Lombardy poplar
Drugi naziv Black poplar
Botanički naziv Populus nigra
Tip Tvrdo drvo
Veličina drva / Visina m
Deblo / Promjer m
Lokacija Evropa, Afrika, Azija
Više informacija Wikipedia

Specifična težina 0.353
Specifična težina (12% MC)
Janka Tvrdoća lbf
Nosivost MPa
Modul elastičnosti GPa
Mehanička otpornost MPa
Stiskanje Radial %
Tangential %
Volumetric %
T/R Ratio
m³/BDU
m³/BDMT
Ton/BDU
Tonne/BDU
Tonne/BDMT