Topola

Vrsta drveta : Topola
Engleski naziv : Bigtooth aspen
Drugi naziv : Large-tooth, American aspen, White poplar
Botanički naziv : Populus grandidentata
Tip : Tvrdo drvo
Veličina drva / Visina : 20 - 25 m
Deblo / Promjer : 0,6 - 0,7 m
Lokacija : Sjeverna Amerika
Više informacija : Wikipedia
Specifična težina : 0.36
Specifična težina (12% MC) : 0,43
Janka Tvrdoća : 1870 lbf
Nosivost : 62,8 MPa
Modul elastičnosti : 9,86 GPa
Mehanička otpornost : 36,6 MPa
Stiskanje : Radial : 3,3%
Tangential : 7,9%
Volumetric : 11,8%
T/R Ratio : 2,4
m³/BDU :
m³/BDMT :
Ton/BDU :
Tonne/BDU :
Tonne/BDMT :