Topola

Vrsta drveta Topola
Engleski naziv Bigtooth aspen
Drugi naziv Large-tooth, American aspen, White poplar
Botanički naziv Populus grandidentata
Tip Tvrdo drvo
Veličina drva / Visina 20 - 25 m
Deblo / Promjer 0,6 - 0,7 m
Lokacija Sjeverna Amerika
Više informacija Wikipedia

Specifična težina 0.36
Specifična težina (12% MC) 0,43
Janka Tvrdoća 1870 lbf
Nosivost 62,8 MPa
Modul elastičnosti 9,86 GPa
Mehanička otpornost 36,6 MPa
Stiskanje Radial 3,3%
Tangential 7,9%
Volumetric 11,8%
T/R Ratio 2,4
m³/BDU
m³/BDMT
Ton/BDU
Tonne/BDU
Tonne/BDMT