Likvidambar

Vrsta drveta Likvidambar
Engleski naziv Red gum
Drugi naziv Sweetgum, Sapgum, American sweetgum, Alligator-wood, American-storax, Bilsted, Satin-walnut, Star-leaved gum
Botanički naziv Liquidambar styraciflua
Tip Tvrdo drvo
Veličina drva / Visina 30 m
Deblo / Promjer 1 m
Lokacija Meksiko, Sjedinjene Američke Države, Sjeverna Amerika
Više informacija Wikipedia

Specifična težina 0.46
Specifična težina (12% MC) 0,55
Janka Tvrdoća 3780 lbf
Nosivost 86,2 MPa
Modul elastičnosti 11,31 GPa
Mehanička otpornost 43,6 MPa
Stiskanje Radial 5,3%
Tangential 10,2%
Volumetric 15,8%
T/R Ratio 1,9
m³/BDU 2,27
m³/BDMT 2,08
Ton/BDU 2,80
Tonne/BDU 2,54
Tonne/BDMT 2,34
Možda će Vas zanimati Likvidambar