Likvidambar

Vrsta drveta : Likvidambar
Engleski naziv : Red gum
Drugi naziv : Sweetgum, Sapgum, American sweetgum, Alligator-wood, American-storax, Bilsted, Satin-walnut, Star-leaved gum
Botanički naziv : Liquidambar styraciflua
Tip : Tvrdo drvo
Veličina drva / Visina : 30 m
Deblo / Promjer : 1 m
Lokacija : Meksiko, Sjedinjene Američke Države, Sjeverna Amerika
Više informacija : Wikipedia
Specifična težina : 0.46
Specifična težina (12% MC) : 0,55
Janka Tvrdoća : 3780 lbf
Nosivost : 86,2 MPa
Modul elastičnosti : 11,31 GPa
Mehanička otpornost : 43,6 MPa
Stiskanje : Radial : 5,3%
Tangential : 10,2%
Volumetric : 15,8%
T/R Ratio : 1,9
m³/BDU : 2,27
m³/BDMT : 2,08
Ton/BDU : 2,80
Tonne/BDU : 2,54
Tonne/BDMT : 2,34
Možda će Vas zanimati