Pensilvanski jasen

Vrsta drveta Pensilvanski jasen
Engleski naziv Green ash
Drugi naziv Red ash, Soft ash, River ash, Brown ash, Rim ash, Prairie ash, Lance-leaved ash, Hillside ash, Darlington ash, Blue ash
Botanički naziv Fraxinus pennsylvanica
Tip Tvrdo drvo
Veličina drva / Visina 15 - 20 m
Deblo / Promjer 0,3 - 0,6 m
Lokacija Sjeverna Amerika
Više informacija Wikipedia

Specifična težina 0.53
Specifična težina (12% MC) 0,64
Janka Tvrdoća 5340 lbf
Nosivost 97,2 MPa
Modul elastičnosti 11,40 GPa
Mehanička otpornost 48,8 MPa
Stiskanje Radial 4,6%
Tangential 7,1%
Volumetric 12,5%
T/R Ratio 1,5
m³/BDU 2,05
m³/BDMT 1,89
Ton/BDU 2,00
Tonne/BDU 1,81
Tonne/BDMT 1,66