Bijeli / Gorski jasen

Vrsta drveta Bijeli / Gorski jasen
Engleski naziv European ash
Drugi naziv Ash, Common ash
Botanički naziv Fraxinus excelsior
Tip Tvrdo drvo
Veličina drva / Visina 20 - 35 m
Deblo / Promjer 1 - 2 m
Lokacija Evropa, Azija
Više informacija Wikipedia

Specifična težina 0.56
Specifična težina (12% MC) 0,68
Janka Tvrdoća 6580 lbf
Nosivost 103,6 MPa
Modul elastičnosti 12,31 GPa
Mehanička otpornost 51,0 MPa
Stiskanje Radial 5,7%
Tangential 9,6%
Volumetric 15,3%
T/R Ratio 1,7
m³/BDU
m³/BDMT
Ton/BDU
Tonne/BDU
Tonne/BDMT