Bijeli / Gorski jasen

Vrsta drveta : Bijeli / Gorski jasen
Engleski naziv : European ash
Drugi naziv : Ash, Common ash
Botanički naziv : Fraxinus excelsior
Tip : Tvrdo drvo
Veličina drva / Visina : 20 - 35 m
Deblo / Promjer : 1 - 2 m
Lokacija : Evropa, Azija
Više informacija : Wikipedia
Specifična težina : 0.56
Specifična težina (12% MC) : 0,68
Janka Tvrdoća : 6580 lbf
Nosivost : 103,6 MPa
Modul elastičnosti : 12,31 GPa
Mehanička otpornost : 51,0 MPa
Stiskanje : Radial : 5,7%
Tangential : 9,6%
Volumetric : 15,3%
T/R Ratio : 1,7
m³/BDU :
m³/BDMT :
Ton/BDU :
Tonne/BDU :
Tonne/BDMT :
Oglašavanje