Jasen

Vrsta drveta Jasen
Engleski naziv Narrow-leafed ash
Drugi naziv
Botanički naziv Fraxinus angustifolia
Tip Tvrdo drvo
Veličina drva / Visina m
Deblo / Promjer m
Lokacija Evropa, Afrika, Azija
Više informacija Wikipedia

Specifična težina 0.587
Specifična težina (12% MC)
Janka Tvrdoća lbf
Nosivost MPa
Modul elastičnosti GPa
Mehanička otpornost MPa
Stiskanje Radial %
Tangential %
Volumetric %
T/R Ratio
m³/BDU
m³/BDMT
Ton/BDU
Tonne/BDU
Tonne/BDMT