Hikorija

Vrsta drveta : Hikorija
Engleski naziv : Shellbark hickory
Drugi naziv : Bigleaf shagbark hickory, Kingnut, Western shellbark
Botanički naziv : Carya laciniosa
Tip : Tvrdo drvo
Veličina drva / Visina : 30 - 40 m
Deblo / Promjer : 0,3 - 0,6 m
Lokacija : Sjedinjene Američke Države
Više informacija : Wikipedia
Specifična težina : 0.62
Specifična težina (12% MC) :
Janka Tvrdoća : 8100 lbf
Nosivost : 124,8 MPa
Modul elastičnosti : 13,03 GPa
Mehanička otpornost : 55,2 MPa
Stiskanje : Radial : 7,6%
Tangential : 12,6%
Volumetric : 19,2%
T/R Ratio : 1,7
m³/BDU :
m³/BDMT :
Ton/BDU :
Tonne/BDU :
Tonne/BDMT :
Možda će Vas zanimati
Oglašavanje