Javor žestilj

Vrsta drveta Javor žestilj
Engleski naziv Tatarian maple
Drugi naziv Tatar maple
Botanički naziv Acer tataricum
Tip Tvrdo drvo
Veličina drva / Visina m
Deblo / Promjer m
Lokacija Austrija, Ruska Federacija, Turska
Više informacija Wikipedia

Specifična težina
Specifična težina (12% MC)
Janka Tvrdoća lbf
Nosivost MPa
Modul elastičnosti GPa
Mehanička otpornost MPa
Stiskanje Radial %
Tangential %
Volumetric %
T/R Ratio
m³/BDU
m³/BDMT
Ton/BDU
Tonne/BDU
Tonne/BDMT
Možda će Vas zanimati Klen Javor Javor Javor Japanski javor Javor Javor mliječ Gorski javor Javor Javor Javor Javor žestilj
Oglašavanje