Javor

Vrsta drveta Javor
Engleski naziv Hard maple
Drugi naziv Sugar Maple, Rock Maple
Botanički naziv Acer saccharum
Tip Tvrdo drvo
Veličina drva / Visina 25 - 35 m
Deblo / Promjer 0,6 - 1,0 m
Lokacija Sjeverna Amerika
Više informacija Wikipedia

Specifična težina 0.56
Specifična težina (12% MC) 0,71
Janka Tvrdoća 6450 lbf
Nosivost 109,0 MPa
Modul elastičnosti 12,62 GPa
Mehanička otpornost 54,0 MPa
Stiskanje Radial 4,8%
Tangential 9,9%
Volumetric 14,7%
T/R Ratio 2,1
m³/BDU 1,94
m³/BDMT 1,79
Ton/BDU 2,40
Tonne/BDU 2,18
Tonne/BDMT 2,00