Javor

Vrsta drveta : Javor
Engleski naziv : Hard maple
Drugi naziv : Sugar Maple, Rock Maple
Botanički naziv : Acer saccharum
Tip : Tvrdo drvo
Veličina drva / Visina : 25 - 35 m
Deblo / Promjer : 0,6 - 1,0 m
Lokacija : Sjeverna Amerika
Više informacija : Wikipedia
Specifična težina : 0.56
Specifična težina (12% MC) : 0,71
Janka Tvrdoća : 6450 lbf
Nosivost : 109,0 MPa
Modul elastičnosti : 12,62 GPa
Mehanička otpornost : 54,0 MPa
Stiskanje : Radial : 4,8%
Tangential : 9,9%
Volumetric : 14,7%
T/R Ratio : 2,1
m³/BDU : 1,94
m³/BDMT : 1,79
Ton/BDU : 2,40
Tonne/BDU : 2,18
Tonne/BDMT : 2,00