Javor

Vrsta drveta Javor
Engleski naziv Red maple
Drugi naziv Swamp, Water, Soft Maple
Botanički naziv Acer rubrum
Tip Tvrdo drvo
Veličina drva / Visina 20 - 30 m
Deblo / Promjer 0,6 - 1,0 m
Lokacija Sjeverna Amerika
Više informacija Wikipedia

Specifična težina 0.49
Specifična težina (12% MC) 0,61
Janka Tvrdoća 4230 lbf
Nosivost 92,4 MPa
Modul elastičnosti 11,31 GPa
Mehanička otpornost 45,1 MPa
Stiskanje Radial 4,0%
Tangential 8,2%
Volumetric 12,6%
T/R Ratio 2,1
m³/BDU 2,02
m³/BDMT 1,85
Ton/BDU 2,21
Tonne/BDU 2,00
Tonne/BDMT 1,84