Javor

Vrsta drveta : Javor
Engleski naziv : Red maple
Drugi naziv : Swamp, Water, Soft Maple
Botanički naziv : Acer rubrum
Tip : Tvrdo drvo
Veličina drva / Visina : 20 - 30 m
Deblo / Promjer : 0,6 - 1,0 m
Lokacija : Sjeverna Amerika
Više informacija : Wikipedia
Specifična težina : 0.49
Specifična težina (12% MC) : 0,61
Janka Tvrdoća : 4230 lbf
Nosivost : 92,4 MPa
Modul elastičnosti : 11,31 GPa
Mehanička otpornost : 45,1 MPa
Stiskanje : Radial : 4,0%
Tangential : 8,2%
Volumetric : 12,6%
T/R Ratio : 2,1
m³/BDU : 2,02
m³/BDMT : 1,85
Ton/BDU : 2,21
Tonne/BDU : 2,00
Tonne/BDMT : 1,84