Japanski javor

Vrsta drveta Japanski javor
Engleski naziv Japanese Maple
Drugi naziv Smooth Japanese Maple
Botanički naziv Acer palmatum
Tip Tvrdo drvo
Veličina drva / Visina m
Deblo / Promjer m
Lokacija Kina, Japan, Severna Koreja, Južna Koreja, Mongolija, Ruska Federacija
Više informacija Wikipedia

Specifična težina 0.67
Specifična težina (12% MC)
Janka Tvrdoća lbf
Nosivost MPa
Modul elastičnosti GPa
Mehanička otpornost MPa
Stiskanje Radial %
Tangential %
Volumetric %
T/R Ratio
m³/BDU
m³/BDMT
Ton/BDU
Tonne/BDU
Tonne/BDMT