Klen

Vrsta drveta Klen
Engleski naziv Field maple
Drugi naziv Hedge maple
Botanički naziv Acer campestre
Tip Tvrdo drvo
Veličina drva / Visina 15 - 20 m
Deblo / Promjer 0,3 - 0,6 m
Lokacija Evropa
Više informacija Wikipedia

Specifična težina 0.525
Specifična težina (12% MC) 0,69
Janka Tvrdoća 5110 lbf
Nosivost 123,0 MPa
Modul elastičnosti 11,80 GPa
Mehanička otpornost MPa
Stiskanje Radial %
Tangential %
Volumetric %
T/R Ratio
m³/BDU
m³/BDMT
Ton/BDU
Tonne/BDU
Tonne/BDMT