Raskošna jela

Vrsta drveta Raskošna jela
Engleski naziv California red fir
Drugi naziv Red Fir, Silvertip fir
Botanički naziv Abies magnifica
Tip Meko drvo
Veličina drva / Visina 30 - 45 m
Deblo / Promjer 1 - 1,5 m
Lokacija Sjedinjene Američke Države, Sjeverna Amerika
Više informacija Wikipedia

Specifična težina 0.36
Specifična težina (12% MC) 0,43
Janka Tvrdoća 2220 lbf
Nosivost 71,5 MPa
Modul elastičnosti 10,23 GPa
Mehanička otpornost 37,3 MPa
Stiskanje Radial 4,5%
Tangential 7,9%
Volumetric 11,4%
T/R Ratio 1,8
m³/BDU
m³/BDMT
Ton/BDU
Tonne/BDU
Tonne/BDMT
Možda će Vas zanimati Obična jela Grimizna jela Balzamna jela Koloradska jela Gorostasna jela Jela (A. lasiocarpa) Raskošna jela Plemenita jela
Oglašavanje