Jela (A. lasiocarpa)

Vrsta drveta Jela (A. lasiocarpa)
Engleski naziv Subalpine fir
Drugi naziv Rocky mountain fir
Botanički naziv Abies lasiocarpa
Tip Meko drvo
Veličina drva / Visina 20 - 30 m
Deblo / Promjer 0,6 - 1 m
Lokacija Sjeverna Amerika
Više informacija Wikipedia

Specifična težina 0.31
Specifična težina (12% MC) 0,53
Janka Tvrdoća 1560 lbf
Nosivost 58,0 MPa
Modul elastičnosti 9,13 GPa
Mehanička otpornost 33,9 MPa
Stiskanje Radial 2,6%
Tangential 7,4%
Volumetric 9,4%
T/R Ratio 2,8
m³/BDU 3,51
m³/BDMT 3,23
Ton/BDU 2,92
Tonne/BDU 2,65
Tonne/BDMT 2,43
Možda će Vas zanimati Obična jela Grimizna jela Balzamna jela Koloradska jela Gorostasna jela Jela (A. lasiocarpa) Raskošna jela Plemenita jela
Oglašavanje