Gorostasna jela

Vrsta drveta Gorostasna jela
Engleski naziv Grand firm fir
Drugi naziv Grand fir, Giant fir, Lowland white fir, Great silver fir, Western white fir, Vancouver fir, Oregon fir
Botanički naziv Abies grandis
Tip Meko drvo
Veličina drva / Visina 30 - 60 m
Deblo / Promjer 1 - 1,2 m
Lokacija Evropa, Sjeverna Amerika
Više informacija Wikipedia

Specifična težina 0.35
Specifična težina (12% MC) 0,45
Janka Tvrdoća 2180 lbf
Nosivost 60,3 MPa
Modul elastičnosti 10,55 GPa
Mehanička otpornost 35,9 MPa
Stiskanje Radial 3,4%
Tangential 7,5%
Volumetric 11,0%
T/R Ratio 2,2
m³/BDU 3,11
m³/BDMT 2,86
Ton/BDU 2,93
Tonne/BDU 2,66
Tonne/BDMT 2,44
Možda će Vas zanimati Obična jela Grimizna jela Balzamna jela Koloradska jela Gorostasna jela Jela (A. lasiocarpa) Raskošna jela Plemenita jela
Oglašavanje