Koloradska jela

Vrsta drveta Koloradska jela
Engleski naziv White fir
Drugi naziv
Botanički naziv Abies concolor
Tip Meko drvo
Veličina drva / Visina 37 - 55 m
Deblo / Promjer 1,2 - 1,8 m
Lokacija Meksiko, Sjedinjene Američke Države
Više informacija Wikipedia

Specifična težina 0.37
Specifična težina (12% MC) 0,42
Janka Tvrdoća 2140 lbf
Nosivost 66,9 MPa
Modul elastičnosti 10,24 GPa
Mehanička otpornost 39,6 MPa
Stiskanje Radial 3,3%
Tangential 7,0%
Volumetric 9,8%
T/R Ratio 2,1
m³/BDU 2,94
m³/BDMT 2,70
Ton/BDU 3,36
Tonne/BDU 3,05
Tonne/BDMT 2,80
Možda će Vas zanimati Obična jela Grimizna jela Balzamna jela Koloradska jela Gorostasna jela Jela (A. lasiocarpa) Raskošna jela Plemenita jela
Oglašavanje