Balzamna jela

Vrsta drveta Balzamna jela
Engleski naziv Balsam fir
Drugi naziv
Botanički naziv Abies balsamea
Tip Meko drvo
Veličina drva / Visina 12 - 20 m
Deblo / Promjer 0,3 - 0,6 m
Lokacija Kanada, Sjedinjene Američke Države
Više informacija Wikipedia

Specifična težina 0.33
Specifična težina (12% MC) 0,40
Janka Tvrdoća 1780 lbf
Nosivost 60,7 MPa
Modul elastičnosti 9,57 GPa
Mehanička otpornost 34,5 MPa
Stiskanje Radial 2,9%
Tangential 6,9%
Volumetric 11,2%
T/R Ratio 2,4
m³/BDU 3,30
m³/BDMT 3,03
Ton/BDU 3,14
Tonne/BDU 2,85
Tonne/BDMT 2,62
Možda će Vas zanimati Obična jela Grimizna jela Balzamna jela Koloradska jela Gorostasna jela Jela (A. lasiocarpa) Raskošna jela Plemenita jela
Oglašavanje