Obična jela

Vrsta drveta Obična jela
Engleski naziv Silver fir
Drugi naziv
Botanički naziv Abies alba
Tip Meko drvo
Veličina drva / Visina 30 - 46 m
Deblo / Promjer 1 - 1,5 m
Lokacija Njemačka, Francuska, Grčka, Azija
Više informacija Wikipedia

Specifična težina 0.353
Specifična težina (12% MC) 0,42
Janka Tvrdoća 1420 lbf
Nosivost 66,1 MPa
Modul elastičnosti 8,28 GPa
Mehanička otpornost 41,0 MPa
Stiskanje Radial 4,0%
Tangential 8,7%
Volumetric 12,8%
T/R Ratio 2,2
m³/BDU
m³/BDMT
Ton/BDU
Tonne/BDU
Tonne/BDMT
Možda će Vas zanimati Obična jela Grimizna jela Balzamna jela Koloradska jela Gorostasna jela Jela (A. lasiocarpa) Raskošna jela Plemenita jela
Oglašavanje