ENVIRO: Štátna ochrana prírody predĺžila termín prijímania žiadostí v Programe ochrany prírody

O finančnú dotáciu môžu žiadať nielen obce a mimovládne organizácie, ale aj fyzické osoby
BRATISLAVA 6. decembra (SITA) – Štátna ochrana prírody (ŠOP) predĺžila termín podávania žiadostí o dotácie na environmentálne projekty do 16. decembra. Informovala o tom na svojej internetovej stránke. O finančné prostriedky v rámci Programu ochrany prírody (POP) môžu žiadať obce, mimovládne organizácie a v jednej časti programu aj občania. Maximálna výška dotácie je 5 000 eur pre fyzické osoby, obce, občianske združenia, nadácie a neziskové organizácie a 8 000 eur pre mikroregionálne združenia obcí a občianske združenia so štatútom miestnej akčnej skupiny. Všetci žiadatelia o dotácie sa musia na projekte podieľať minimálne päťpercentnou spoluúčasťou.

„Program je zameraný na tri základné oblasti podpory, ktoré sú pre nás dôležité, ide o praktickú starostlivosť a manažment osobitne chránených častí prírody a krajiny, podporu infraštruktúry ochrany prírody a udržateľných foriem turizmu a environmentálnu výchovu a informovanosť v ochrane prírody,“ uviedol generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR Martin Lakanda.

Prvá časť programu je zameraná na praktickú starostlivosť o chránené územia, na ktorých sa nevykonáva žiadna poľnohospodárska činnosť. Zahŕňa napríklad kosenie, odstraňovanie invazívnych druhov rastlín, ošetrovanie chránených stromov, zlepšovanie hniezd a úkrytov pre zvieratá a aktivity na tvorbu prvkov zelenej infraštruktúry. Druhá časť podpory programu sa sústreďuje na budovanie a opravu infraštruktúry, ako sú náučné tabule, na značenie chránených alebo inak zaujímavých a významných miest ochrany prírody. Tiež na aktivity na zlepšenie infraštruktúry rehabilitačných a záchranných staníc. Tretia časť je venovaná podpore environmentálnej výchovy a informovanosti v ochrane prírody. Spadá do nej napríklad šírenie príkladov dobrej praxe, organizovanie výstav prístupných širokej verejnosti, publikácií a učebníc s tematikou ochrany prírody.

Všetky dotácie sú hradené z Environmentálneho fondu. Žiadosti o udelenie dotácií môžu záujemcovia doručiť buď osobne do sídla Štátnej ochrany prírody alebo elektronicky. Potrebné údaje zverejnila ŠOP na stránke http://pop.sopsr.sk. Pôvodný termín podávania žiadostí bol do 29. novembra.


Objave autora SITA
Možda će Vas zanimati
 • Otec zostal len dodávateľom surovín, výrobu prevzal syn

  Pre vybudovanie rodinnej firmy je prvoradé, aby sa rodičom podarilo pritiahnuť deti k podnikaniu. Rovnako dôležité je, aby starší nechali mladým vo firme dostatočne široký priestor. Inak v podniku nedorastú na samostatných lídrov. Štefan Nemčík si to vo svojej východoslovenskej píle Drevop uvedomil hneď po príchode syna Juraja pred dvanástimi rokmi.
 • Zlatý rok drevárov s rekordným ziskom i novými posilami

  Slovenské drevárstvo sa dlho nevedelo pozviechať z krízového prepadu, posledných pár rokov však rastie veľmi dynamicky.
 • Pri najvyšších tržbách nábytkári v strate

  Slovenská výroba nábytku sa vlani už druhý rok po sebe prepracovala k novým rekordným tržbám, prijíma zamestnancov a na rozdiel od pokrízových rokov sa jej vyhýba krach podnikov.
 • Arca vyzve Fiľa. V obchode roka ovládla druhú najväčšiu celulózku

  V jednej z najväčších fabrík na východe a druhom najväčšom drevokombináte po ružomberských papierňach Mondi SCP sa mení vlastník. Vranovskú Bukózu, ktorá vo výrobe celulózy a v ďalších činnostiach zamestnáva vyše tisíc ľudí, preberá nový investor. Ide o veľký moderný podnik so slušnými ziskmi, ktorý čaká rozširovanie. Bukóza sa stane vážnym konkurentom lídra biznisu, ktorý je v rukách juhoafrického Mondi a podnikateľa Milana Fiľa.
 • Zvolen si zaknihoval prvenstvo. Má najväčšiu pílu na listnaté drevo

  Na ihličnaté drevo má Slovensko hneď dve veľkokapacitné píly v Liptovskom Hrádku a Tomášovciach pri Lučenci.
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.