Prodaja Kombinirka-stroj za više operacija  Bernardo CWM 250 R  Novo  2018  4 kW Cijena po dogovoru
Prodaja Kombinirka-stroj za više operacija  Bernardo CWM 260 F  Novo  2018  6.2 kW Cijena po dogovoru
Prodaja Kombinirka-stroj za više operacija  Bernardo CU 250 F  Novo  2018  8.8 kW Cijena po dogovoru