PRIESKUM: Polovica starostov a primátorov tvrdí, že ich samospráva nemá les ani lesný pozemok, zistil ZMOS

Takmer polovica starostov a primátorov tvrdí, že ich samospráva nemá les ani lesný pozemok. Zistilo to Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) prieskumom, ktorý uskutočnilo od 27. januára do 28. februára na vzorke 502 respondentov.
BRATISLAVA 6. marca (SITA) - To, že ich samospráva má vo vlastníctve les, respektíve lesný pozemok, uviedla približne štvrtina starostov a primátorov. Agentúru SITA o tom informoval ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.

Ďalších 12,5 percenta opýtaných uviedlo, že vlastnia pasienok, respektíve pasienkový pozemok. Z prieskumu ďalej vypláva, že vodnú plochu vlastní 10,5 percenta samospráv. Iba 0,5 percenta respondentov uviedlo, že majú v prenájme les, respektíve lesný pozemok, 0,9 percenta konštatovalo, že majú v prenájme pasienok a rovnaké percento uviedlo, že majú v prenájme vodnú plochu.

Jedna z otázok prieskumu adresovaná starostom a primátorom sa týkala toho, akým spôsobom zabezpečujú obhospodarovanie lesného majetku. Celkovo 31 percent starostov a primátorov uviedlo, že komunálne lesy prenajímajú inému subjektu. Priamo ich obhospodaruje 20 percent samospráv. Prostredníctvom podnikateľského subjektu s viac ako 50 percent vlastníckych vzťahov zabezpečuje obhospodarovanie lesov 13,8 percenta a 5,5 percenta to realizuje podnikateľským subjektom, v ktorom má samospráva menej ako 50 percentný podiel.

Podľa prieskumu, celkovo 24,5 percenta respondentov uviedlo, že obyvatelia očakávajú zabezpečenie ochrany prírody. Ďalších 16,7 percenta vidí prínos v možnosti realizácie rekreačných, turistických, športových a iných aktivít. Zhodne, po 15,6 percenta respondentov konštatovalo, že obyvatelia ich samospráv vidia prínos z hľadiska trvalého finančného príspevku do rozpočtu samospráv a údržby lesných ciest. Ďalších 9,2 percenta uviedlo prínos súvisiaci so vznikom pracovných miest, 9,9 percenta sa nevedelo vyjadriť, 7,8 percenta je presvedčených o tom, že obyvatelia neočakávajú žiadnu funkciu alebo službu a 0,7 percenta uviedlo inú odpoveď. Prínos spojený s príjmami z ťažby dreva uviedlo 28,9 percenta respondentov.

Výsledky prieskumu sú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy. Realizujú ho vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.


Objave autora SITA
Možda će Vas zanimati
 • Otec zostal len dodávateľom surovín, výrobu prevzal syn

  Pre vybudovanie rodinnej firmy je prvoradé, aby sa rodičom podarilo pritiahnuť deti k podnikaniu. Rovnako dôležité je, aby starší nechali mladým vo firme dostatočne široký priestor. Inak v podniku nedorastú na samostatných lídrov. Štefan Nemčík si to vo svojej východoslovenskej píle Drevop uvedomil hneď po príchode syna Juraja pred dvanástimi rokmi.
 • Zlatý rok drevárov s rekordným ziskom i novými posilami

  Slovenské drevárstvo sa dlho nevedelo pozviechať z krízového prepadu, posledných pár rokov však rastie veľmi dynamicky.
 • Pri najvyšších tržbách nábytkári v strate

  Slovenská výroba nábytku sa vlani už druhý rok po sebe prepracovala k novým rekordným tržbám, prijíma zamestnancov a na rozdiel od pokrízových rokov sa jej vyhýba krach podnikov.
 • Arca vyzve Fiľa. V obchode roka ovládla druhú najväčšiu celulózku

  V jednej z najväčších fabrík na východe a druhom najväčšom drevokombináte po ružomberských papierňach Mondi SCP sa mení vlastník. Vranovskú Bukózu, ktorá vo výrobe celulózy a v ďalších činnostiach zamestnáva vyše tisíc ľudí, preberá nový investor. Ide o veľký moderný podnik so slušnými ziskmi, ktorý čaká rozširovanie. Bukóza sa stane vážnym konkurentom lídra biznisu, ktorý je v rukách juhoafrického Mondi a podnikateľa Milana Fiľa.
 • Zvolen si zaknihoval prvenstvo. Má najväčšiu pílu na listnaté drevo

  Na ihličnaté drevo má Slovensko hneď dve veľkokapacitné píly v Liptovskom Hrádku a Tomášovciach pri Lučenci.
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.