• Trupci za furnir - Smrča (Kupovina / Potražnja)

  Trupci za furnir , 20 m³, Redovito - mjesečno , I.kvaliteta - furnir , 
  Cijena : Cijena po dogovoru
 • Bor - Palete (Prodaja - akcijska prodaja)

  Bor , 22 tona, 22 kg, Redovito - tjedno , 
  Cijena : Cijena po dogovoru
 • Trupci za pilanje - Bukva (Kupovina / Potražnja)

  Trupci za pilanje , 40 m³, Redovito - mjesečno , III.A , 
  Cijena : Cijena po dogovoru
 • Trupci za pilanje - Hrast (Kupovina / Potražnja)

  Trupci za pilanje , 25 m³, Redovito - mjesečno , III.A , 
  Cijena : Cijena po dogovoru
 • Drvena masa - Smrča (Kupovina / Potražnja)

  Drvena masa , 200 m³, Redovito - mjesečno , III.A , 
  Cijena : Cijena po dogovoru
 • Bor - Palete (Prodaja - akcijska prodaja)

  Bor , 22 tona, 22 kg, Redovito - tjedno , 
  Cijena : Cijena po dogovoru